Laminasyonlu muayene masa örtüsü nedir?

Yazar: AkalKurumsal
Laminasyonlu Muayene Masa Örtüsü

Muayenehanelerde kullanılan ve muayenenin gerçekleştirildiği masanın üzerine serilerek kullanılacak olan masa örtüsünün, laminasyonlu olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü laminasyonlu masa örtüleri sıvı akışını keser ve özellikle su gibi akışkan maddelerin iletimini ve ortamlar arası geçimini engeller. Bu noktada, tıbbi işler yapılacak olan ve kesinlikle temiz, hijyenik kalması gereken yerlerde, laminasyonlu muayene masa örtüleri kullanılmalıdır.

Laminasyon, kumaşın altına kimyasal malzemeler ve bir takım sanayi tipi uygulamalar ile su geçirmez bir materyalin entegre edilmesidir. Bu sayede, kumaşın dayanıklılığı artmakta, kumaş fonksiyonel özellikler kazanmakta, her ortama uygun bir materyal hazırlanmakta ve amaca uygunluk açısından maksimum verimin elde edilebileceği bir tekstil ürünü ortaya çıkmaktadır.

Muayene masalarındaki örtünün laminasyonlu olmasının ise oldukça önemli nedenleri bulunmaktadır. Her şeyden önce, muayenehaneler ve buna benzer tıbbi uygulamaların ve kontrollerin yapıldığı alanlar, kesinlikle steril ve hijyenik olmalıdır. Bu noktadan bakıldığında, pek tabi ki muayene masa örtüsü de bu hijyen ve titizlik durumuna ayak uydurmak durumundadır. Yani, muayene yapılan masanın üzeri, kesinlikle laminasyonlu bir örtü ile kapatılmalıdır ki; su, ilaç, kan gibi akışkan ve kolay ortam değiştiren maddelerin alt kısma geçmesine engel olunsun. Bu sayede, dökülen akışkanda taşınan mikrobun ya da bakterinin, aynı masayı bir sonraki sırada kullanacak olan hastaya geçmemesi sağlanır. Böylece, hem sıradaki hasta, hem de tıbbi malzemeler korunmuş olur.

Piyasa fiyatlarının çok fazla olmadığı, tedarik açısından ise asla zorlanılmayan laminasyonlu masa örtüleri, kalitelerine göre değişik ücretler karşılığında alıcı bulmaktadır. Daha çok hastalar ve bebekler için temin edilen bu tip tekstil ürünleri, son dönemlerde doktorların muayenehaneleri için de tedarik ettiği bir materyal haline gelmiştir. Bu şekilde tıbbi bir önlem almaya çalışan sağlık çalışanları, her şeyden önce diğer hastaların da mikrop kapmamasına ve onların sağlıklı kalmalarına uğraşmaktadırlar.

Laminasyonlu muayene masa örtüsü, ne fiyat olarak, ne de erişebilirlik olarak herhangi bir zorluk çıkartmayacaktır. Temizliğin, titizliğin ve sağlığın bu kadar önemsendiği, her geçen gün daha önemli tedbirlerin alınmaya çalışıldığı konularda, böylesine önemli bir materyalin kullanımı da gereklidir.