120 lt plastik çöp konteyneri ürün incelemesi

İnsanların hayatlarında en önemli hususlardan biri de temizliktir. Temiz bir yaşam aynı zamanda sağlıklı ve düzenli bir yaşamı da beraberinde getirir. Ancak bunun tersi bir durumun söz konusu olması hem düzensizliği hemde sağlıksız bir yaşamı beraberinde getirir. Çevre temizliği çok önemlidir. Çevrenin kirli olması ve çevrede çöplerin yer alması hem göze hoş gelmez hem de…

Yeraltı çöp konteyneri ile ilgili bilgiler

Yeraltı çöp konteynerleri eski tip standart çöp biriktirme ve toplama alışkanlıklarına yenilikçi çözümler sunan araçlardır. Yeraltı çöp konteynerleri yer yüzeyinde görünen kısmı isteğe göre büyük veya küçük ebatta çöp kutularından  ve bu çöp kutularının yeraltında kendinden 10-20 kat büyük bir haznesinden oluşan kompakt sistemlere verilen addır. Yeraltı çöp konteynerlerini bu anlamda buz dağlarına benzetmek mümkündür.…

Yeni iş güvenliği yasası ve getirdikleri

Bir iş yerinde en önemli şey işçidir. İşçi derken işçi çalıştırmayan küçük işletmeler olabilir sadece işçi değil, çalışan demek daha doğru olur. Bu çalışan işyeri sahibidir ya da değildir ona göre statü kazanır. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir zira sağlık olmadıktan sonra para ve mülkün bir değeri yoktur. Avrupa birliği uyum yasalarına göre yeni…