Uçlu kalem tarihi

Yazar: AkalKurumsal
Uçlü Kalem Tarihi

Günümüzde kalem basit ve kolay bir yazma aracı olarak bilinmektedir. Kalemin tarihi çok eski çağlara dayanmaktadır. Özellikle sanayi devriminin ardından sanayinin de gelişmesiyle birlikte kalemin de bu gelişme ile paralel bir gelişme gösterdiğini görmekteyiz. Tabi tarihin ilk dönemlerinde kullanılan kalemler yeterince basit değillerdi yazılması zor ve zahmetliydi. O tarihlerde kalemler tüydendi ve bu durum kendi arasında bir kalite taşımaktaydı. En iyi yazan tüy kalemi kaz tüyünden olan mürekkepli kalemlerdi. Bilinenin aksine kalemin tarihi yazıdan da eskidir. İlk mürekkep MÖ 2697 de eşek derisi misk ve gaz yağından elde edilen bir çeşit yapışkandı. 

Bu yapışkan mürekkep ileri tarihlerde mürekkepli kalemin icat edilmesini sağlamıştır. İlk zamanlar kamış kalemler kullanılmıştır. 18. yüzyıl sonlarına doğru mürekkepli çelik kalemler dünyanın her yerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ama bundan öncesinde kaz tüyü olan mürekkepli kalemler yaklaşık 1000 yıl kadar kullanılmıştır. Yine 18. yüzyılda Alonzo Toensend Cross ilk mekanik aksamlı kurşun kalemi geliştirmiştir. Sanayi devrimi ile gelişen bütün mekanik yöntemler kalem teknolojisini de geliştirmiştir. Hemen çalışmalara başlayan uzmanlar dolma kalemi üretmişlerdir. Dolma kalemin ucunda bir hava deliği ve üç küçük kanal tasarlayarak mürekkebin kâğıda damlamasını engellemişi ve kalemin ucuna daha kolay gelebilmesini sağlamışlardır. Ve bilindiği üzere günümüzde hala dolmakalemler bu mekanizma ile üretilmektedirler. 

19.yüzyıla gelindiğinde tükenmez kalem teknolojisine ulaşılmıştı ama bu mekanizmaya ihtiyaç olmadığı düşüncesi ile piyasaya sürülmemişti. Tükenmez kalem; dolma kalemin düzeneğinin düzenlenmesi ve değiştirilmesiyle 1935 yılında Lazslo Josef Biro tarafından bulunmuştur. Daha sonrasında seri üretime geçilmiştir. En çok kullanılan kalemlerin tarihçesi bu şekilde zamanla oluşturulmuştur. Peki uçlu kalem tarihi nedir? Uçlu kalem ya da basmalı kalem ise karbondan yapılmış özel uçlar ile kullanılan mekanik kurşun bir kalemdir. Bir çek firması olan Koh-i Noor Hardtmuth tarafından üretilen model olan versatil Türkçede bir dönem basmalı kalem olarak kullanılmıştır. 

Uçlu kalemler kalemin arka kapağı açılarak ya da kalemin yazı yazma ucundan ucun yavaşça ittirilmesi ile içerisine uç konan kalem kapağına basmak suretiyle ucun dışa ittirilerek yazı yazmaya hazır hale getirilmesi prensibine dayalı çalışmaktadır. Bu kaleme uygun olarak tasarlanmış uçlar bulunmaktadır. Batılı ülkelerde kullanılan dil itibari ile kesirler nokta ile gösterildiği için basmalı kalem çapı 0.50.7 0,9 mm şeklinde tasarlanmıştır. Ayrıca özel teknik tasarımlar için de hazırlanmış 0,3 0.35 mm lik teknik çizim model uçlu kalemleri de bulunmaktadır.